Xəta Kodları

Odero API, əməliyyat və ya sorğunu həyata keçirən zaman sistemdə və ya quruluşda xəta yarandıqda müəyyən formatda cavab çıxır. API sənədlərinin giriş səhifəsindəki Xətalı Əməliyyatlar bölümündə də göstərildiyi kimi bu cür hallarda çıxan cavabda yalnız errors adlı sahə daxil edilir. Baş vermiş xətanın detalları əks etdirən bu obyektin parametrləri aşağıdakılardır:

Parametrin Adı Növü Hər Zaman Mövcud Açıqlama
errorCode string Bəli Xətanın təhlilçi kod nömrəsi
errorDescription string Bəli Xətanın xüsusiyyətini ifadə edən açıqlayıcı mesaj
errorGroup string Xeyr (baxın: Ödənişin Xəta Kodları) Ödənişlə əlaqəli xəta yaranacağı halda göndərilən, ödəniş sistemləri və banklarda istifadə edilən standart xəta kodu

Xəta olduqda, üzv bizneslər öz biznes qaydalarını yerinə yetirmək və/və ya istifadəçiyə uyğun olaraq lokallaşdırılmış xəta mesajlarını göstərmək üçün errorCodeerrorGroup sahələrindən istifadə edə bilərlər.

Önəmli Qeyd: Ödənişlə bağlı səhvlər üçün mütləq errorGroup sahəsində səhv kodunu istifadə edin.

Ödəniş Xəta Kodları

Ödənişlə əlaqəli xətaların açıqlamaları ilə errorCodeerrorGroup dəyərləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

errorCode errorGroup Açıqlama
10051 NOT_SUFFICIENT_FUNDS Kart limiti kifayət deyil, balans kifayət deyil
10005 DO_NOT_HONOUR Əməliyyat təsdiqlənməyib
10012 INVALID_TRANSACTION Etibarsız əməliyyat
10041 LOST_CARD İtirilmiş kart, kartı bloklayın
10043 STOLEN_CARD Oğurlanmış kart, kartı bloklayın
10054 EXPIRED_CARD Son istifadə tarixi bitmiş kart
10084 INVALID_CVC2 Cvc2 məlumatı yanlışdır
10057 NOT_PERMITTED_TO_CARDHOLDER Kart sahibi bu əməliyyatı yerinə yetirə bilməz
10058 NOT_PERMITTED_TO_TERMINAL Terminal bu əməliyyatı yerinə yetirə bilməz
10034 FRAUD_SUSPECT Ödəniş təhlükəsizlik yoxlamasından keçməyib
10093 RESTRICTED_BY_LAW Kartınız e-ticarət əməliyyatları üçün bağlıdır. Bankınıza zəng edin.
10200 UNKNOWN Geri qaytarma sistemdə qeydə alına bilməz.
10201 CARD_NOT_PERMITTED Kart əməliyyata icazə vermədi
10202 UNKNOWN Ödəniş prosesində ümumi xəta baş verdi
10203 APPROVED_COMPLETED Əvvəlcədən təsdiqlənmiş əməliyyat
10204 UNKNOWN Ödəniş prosesində ümumi xəta baş verdi
10205 INVALID_CHARS_IN_EMAIL E-poçt uyğun formatda deyil
10206 INVALID_CVC2_LENGTH CVC uzunluğu yanlışdır
10207 REFER_TO_CARD_ISSUER Bankınızdan icazə alın
10208 INVALID_MERCHANT_OR_SP Üzv biznesin kateqoriya kodu xətalıdır
10209 BLOCKED_CARD Bloklanmış kart
10210 INVALID_CAVV Xətalı CAVV məlumatı
10211 INVALID_ECI Xətalı ECI məlumatı
10212 CVC2_MAX_ATTEMPT CVC2-ni yanlış daxil etmə limiti keçildi
10213 BIN_NOT_FOUND BIN tapılmadı
10214 COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR Kommunikasiya və ya sistem xətası
10215 INVALID_CARD_NUMBER Kart nömrəsi yanlışdır
10216 NO_SUCH_ISSUER Bank tapılmadır
10217 DEBIT_CARDS_REQUIRES_3DS Bank kartlarından yalnız 3D Secure əməliyyatlarında istifadə edilə bilər
10218 DEBIT_CARDS_INSTALLMENT_NOT_ALLOWED Bank kartları ilə taksitlə ödənişı icazə verilmir
10219 REQUEST_TIMEOUT Banka göndərilən sorğunun vaxtı bitdi
10220 DECLINED Ödəniş alınmadı
10221 NOT_PERMITTED_TO_FOREIGN_CARD Terminal xarici ölkə kartları üçün bağlıdır
10222 NOT_PERMITTED_TO_INSTALLMENT Terminal taksitli əməliyyatlar üçün bağlıdır
10223 REQUIRES_DAY_END Günün sonunda həyata keçirilməlidir
10224 EXCEEDS_WITHDRAWAL_AMOUNT_LIMIT Pul çıxarma limiti keçildi
10225 RESTRICTED_CARD Məhdudlaşdırılmış kart
10226 EXCEEDS_ALLOWABLE_PIN_TRIES PIN-in daxil etmələrinin icazə verilən sayı keçilib
10227 INVALID_PIN PIN yanlışdır
10228 ISSUER_OR_SWITCH_INOPERATIVE Bank və ya terminal əməliyyatı həyata keçirə bilmir
10229 INVALID_EXPIRE_YEAR_MONTH Son istifadə tarixi yanlışdır
10230 REQUEST_BLOCKED_BY_BANK Sorğu bank tərəfindən bloklandı
10231 SALES_AMOUNT_LESS_THAN_AWARD Satış məbləği mükafatdan kiçik ola bilməz
10232 INVALID_AMOUNT Məbləğ yanlışdır
10233 INVALID_CARD_TYPE Kart növü yanlışdır
10234 NOT_SUFFICIENT_AWARD Mükafat kifayət qədər deyil
10235 AMEX_CAN_USE_ONLY_MR American Express kart xətası
10236 NO_RESPONSE Ödəniş əməliyyatı zamanı ümumi xarakterli xəta yarandı
10237 REFUND_NOT_ALLOWED_FOR_THIS_DEBIT_CARD Debit kart əməliyyatlarında geri qaytarma həyata keçirilə bilməz
10238 INVALID_TRANSACTION Əməliyyat yanlışdır
10239 USER_ABORT Ödəniş istifadəçi tərəfindən ləğv edildi
10240 REQUEST_TIMEOUT Göndərilən sorğunun müddəti bitdi
10241 COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR Kommunikasiya və ya sistem xətası
10242 COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR Kommunikasiya və ya sistem xətası
10243 DECLINED Ödəniş almaq mümkün olmadı
10244 DECLINED Ödənişi almaq mümkün olmadı
10245 QUOTA Ödəniş bölgüsü ilə bağlı verilən geri qaytarma məbləği və qabaqcadan qaytarılan cəmi məbləğ bölgünün məbləğində çox ola bilməz
10246 DECLINED Alternativ ödəniş metodu ilə həyata keçirdiyiniz əməliyyat üçün hal hazırda geri qaytarma əməliyyatını həyata keçirə bilməzsiniz, xahiş edirik, bir azdan təkrar yoxlayın
10247 PICKUP_CARD Kartı götürün