Hata Kodları

ÖderoPay API, bir işlem ya da sorgu yürütülürken sistemsel ya da kurgusal bir hata oluşması durumunda belli formatta bir cevap döner. API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Hatalı İşlemler bölümünde de belirtildiği üzere bu gibi durumlarda dönecek cevap içerisinde yalnızca errors isimli bir alan yer alır. Oluşan hataya ilişkin detayları içeren bu objenin parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
errorCode string Evet Hataya ilişkin ayrıştırıcı kod numarası
errorDescription string Evet Hatanın niteliğini ifade eden açıklayıcı mesaj
errorGroup string Hayır (bkz: Ödeme Hata Kodları) Ödemeye ilişkin bir hata gerçekleştiği durumda gönderilen, ödeme sistemleri ve bankalarda kullanılan standart hata kodu

Bir hata durumunda üye işyerleri kendi taraflarındaki iş kurallarını yürütmek ve/veya kullanıcıya göre yerelleştirilmiş hata mesajları gösterebilmek için errorCode ve errorGroup alanlarından faydalanabilir.

Önemli Not: Ödeme ile ilgili hatalar için mutlak suretle errorGroup alanında yer alan hata kodunu kullanınız

Ödeme Hata Kodları

Ödemeye ilişkin hataların açıklamalarıyla errorCode ve errorGroup değerleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

errorCode errorGroup Açıklama
10051 NOT_SUFFICIENT_FUNDS Kart limiti yetersiz, yetersiz bakiye
10005 DO_NOT_HONOUR İşlem onaylanmadı
10012 INVALID_TRANSACTION Geçersiz işlem
10041 LOST_CARD Kayıp kart, karta el koyunuz
10043 STOLEN_CARD Çalıntı kart, karta el koyunuz
10054 EXPIRED_CARD Son kullanma tarihi hatalı
10084 INVALID_CVC2 Cvc2 bilgisi hatalı
10057 NOT_PERMITTED_TO_CARDHOLDER Kart sahibi bu işlemi yapamaz
10058 NOT_PERMITTED_TO_TERMINAL Terminalin bu işlemi yapmaya yetkisi yok
10034 FRAUD_SUSPECT Ödeme güvenlik denetimini geçemedi
10093 RESTRICTED_BY_LAW Kartınız e-ticaret işlemlerine kapalıdır. Bankanızı arayınız.
10200 UNKNOWN İade sisteme kaydedilemiyor.
10201 CARD_NOT_PERMITTED Kart, işleme izin vermedi
10202 UNKNOWN Ödeme işlemi esnasında genel bir hata oluştu
10203 APPROVED_COMPLETED Önceden onaylanan işlem
10204 UNKNOWN Ödeme işlemi esnasında genel bir hata oluştu
10205 INVALID_CHARS_IN_EMAIL E-posta geçerli formata değil
10206 INVALID_CVC2_LENGTH CVC uzunluğu geçersiz
10207 REFER_TO_CARD_ISSUER Bankanızdan onay alınız
10208 INVALID_MERCHANT_OR_SP Üye işyeri kategori kodu hatalı
10209 BLOCKED_CARD Bloke statülü kart
10210 INVALID_CAVV Hatalı CAVV bilgisi
10211 INVALID_ECI Hatalı ECI bilgisi
10212 CVC2_MAX_ATTEMPT CVC2 yanlış girme deneme sayısı aşıldı
10213 BIN_NOT_FOUND BIN bulunamadı
10214 COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR İletişim veya sistem hatası
10215 INVALID_CARD_NUMBER Geçersiz kart numarası
10216 NO_SUCH_ISSUER Bankası bulunamadı
10217 DEBIT_CARDS_REQUIRES_3DS Banka kartları sadece 3D Secure işleminde kullanılabilir
10218 DEBIT_CARDS_INSTALLMENT_NOT_ALLOWED Banka kartları ile taksit yapılamaz
10219 REQUEST_TIMEOUT Bankaya gönderilen istek zaman aşımına uğradı
10220 DECLINED Ödeme alınamadı
10221 NOT_PERMITTED_TO_FOREIGN_CARD Terminal yurtdışı kartlara kapalı
10222 NOT_PERMITTED_TO_INSTALLMENT Terminal taksitli işleme kapalı
10223 REQUIRES_DAY_END Gün sonu yapılmalı
10224 EXCEEDS_WITHDRAWAL_AMOUNT_LIMIT Para çekme limiti aşılmış
10225 RESTRICTED_CARD Kısıtlı kart
10226 EXCEEDS_ALLOWABLE_PIN_TRIES İzin verilen PIN giriş sayısı aşılmış
10227 INVALID_PIN Geçersiz PIN
10228 ISSUER_OR_SWITCH_INOPERATIVE Banka veya terminal işlem yapamıyor
10229 INVALID_EXPIRE_YEAR_MONTH Son kullanma tarihi geçersiz
10230 REQUEST_BLOCKED_BY_BANK İstek bankadan hata aldı
10231 SALES_AMOUNT_LESS_THAN_AWARD Satış tutarı ödül puanından düşük olamaz
10232 INVALID_AMOUNT Geçersiz tutar
10233 INVALID_CARD_TYPE Geçersiz kart tipi
10234 NOT_SUFFICIENT_AWARD Yetersiz ödül puanı
10235 AMEX_CAN_USE_ONLY_MR American Express kart hatası
10236 NO_RESPONSE Ödeme işlemi esnasında genel bir hata oluştu
10237 REFUND_NOT_ALLOWED_FOR_THIS_DEBIT_CARD Debit kart işlemlerinde iade yapılamaz
10238 INVALID_TRANSACTION Geçersiz işlem
10239 USER_ABORT Ödeme kullanıcı tarafından iptal edildi
10240 REQUEST_TIMEOUT Gönderilen istek zaman aşımına uğradı
10241 COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR İletişim veya sistem hatası
10242 COMMUNICATION_OR_SYSTEM_ERROR İletişim veya sistem hatası
10243 DECLINED Ödeme alınamadı
10244 DECLINED Ödeme alınamadı
10245 QUOTA Ödeme kırılımına ait verilen iade tutarı ve önceden iade edilen toplam tutar kırılımın tutarından büyük olamaz
10246 DECLINED Alternatif ödeme metoduyla gerçekleştirdiğiniz işlem için şu an iade işlemi yapamıyorsunuz, lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz
10247 PICKUP_CARD Karta el koyunuz