Ön Provizyon ve Provizyon Kapama

Bu sayfada ön provizyon(pre auth) ve provizyon kapamaya (post auth) ait detayları bulabilirsiniz

Ön Provizyon & Non-3D Secure

URL

Ön Provizyon başlatmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/card-payments

İstek Parametreleri

Normal bir ödeme isteğindeki tüm parametreler ön provizyon için de geçerlidir. Ön provizyon oluşturmak için paymentPhase parametresi PRE_AUTH olacak şekilde istek gönderilmelidir. Ödeme alma servisini inceleyerek ön provizyonda beklenen parametreyi göndererek ön provizyon oluşturabilirsiniz. Ön provizyon oluşturma işleminde alınan cevap, normal ödeme isteğindeki cevap ile aynıdır. Ödeme servisi için bkz: Ödeme alma

Ön Provizyon & 3D Secure

3D Secure ile ön provizyon işlemi, normal 3D Secure akışları için de geçerlidir. Son kullanıcı kendisine gelen OTP kodu ile doğruladığında 3D Secure olarak PRE_AUTH tamamlanmış olacaktır. 3D Secure PRE_AUTH bir işlem, önce 3D Complete servisine gelerek tamamlanmalı ve sonrasında provizyon kapama servisi kullanılmalıdır.

URL

3D Secure Ön Provizyon başlatmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/card-payments/3ds-init

İstek Parametreleri

Normal bir 3D Secure ödeme isteğindeki tüm parametreler ön provizyon için de geçerlidir. Ön provizyon oluşturmak için paymentPhase parametresi PRE_AUTH olacak şekilde istek gönderilmelidir. Ödeme alma servisini inceleyerek ön provizyonda beklenen parametreyi göndererek ön provizyon oluşturabilirsiniz. Ön provizyon oluşturma işleminde alınan cevap, normal ödeme isteğindeki cevap ile aynıdır. Ödeme servisi için bkz: Ödeme alma

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Ön provizyon işlemi, pazaryeri modelini desteklemez. Listeleme/Abonelik ödemeleri için ön provizyon başlatabilirsiniz.
  • Ön provizyon işlemi, sadece saklı kart bilgisi ile ya da açık kart bilgisi ile yapılabilir. Cüzdan desteklenmez.
  • Ön provizyon başlatılmış bir işlem kırılımdan iade edilemez, iade servisini kullanmalısınız.
  • Ön provizyon kapama işleminde gönderilen fiyat bilgisi, ön provizyon işlemi esnasında gönderilen tutardan küçük veya eşit olmalıdır.
  • Ön provizyon işlemi bankaların sanal posları için kullanılabilirdir, ödeme ve e-para kuruluşlarında kullanılamaz.

Ön Provizyon Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

Provizyon Kapama

Başarılı bir şekilde ön provizyon oluşturulmuş bir ödeme için provizyon kapama ile ödemeyi tamamlayabilirsiniz.

URL

Ön Provizyon başlatmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/card-payments/:id/post-auth

İstek Parametreleri

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id number Evet Ön provizyon yapılmış ödeme ID değeri
paidPrice number Evet Provizyon kapamak istenilen tutar

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Provizyon kapama işleminde alınan cevap, normal ödeme isteğindeki cevap ile aynıdır. Ödeme servisi için bkz: Ödeme alma

Provizyon Kapama Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.