Çoklu Kredi Kartı İle Ödeme Alma

Çoklu Kredi Kartı ile Ödeme Alma işlemi her kredi kartından sıra ile ön provizyon alınmasını gerektirir. Her bir kartdan ödeme alma işlemi için Ödeme Servisi kullanılır. Ödeme servisi için bkz: Ödeme alma

Ödeme Alma servisine yapılması gereken ek değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Çoklu Kredi Kartı ile Ödeme de işlemlerin aynı siparişe ait olduğunu belirtmek için conversationId parametresi kullanılmaktadır. Bu nedenle aynı sipariş ile ilintili çoklu kart ile ödemelerin tümünde ödeme servisine aynı conversationId bilgisi geçilmelidir

URL

Birden fazla kredi kartı kullanarak ödeme almak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir. Her bir kredi kartı için ayrı ayrı çağrılmalıdır

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/card-payments

İstek Parametreleri

Normal bir ödeme isteğindeki tüm parametreler çoklu kredi kartı ile ödeme istekleri için de geçerlidir. Ek olarak gönderilmesi gereken bir kaç alan ile işlemin çoklu kredi kartı olduğu belirtilir.

paymentPhase parametresi PRE_AUTH olacak şekilde istek gönderilmelidir. paymentType parametresi MULTI_CARD_PAYMENT olacak şekilde ek bir parametre eklenmelidir. paymentOrder parametresi ödeme istek sırasını belirtir şekilde 1 yada 2 olarak gönderilmelidir.

Ödeme isteklerinde, müşterinin seçtiği kredi kartından tahsil edilmesini istediği tutar paidPrice alanında geçirilmelidir. Bu alan normal ödemelerde toplam tahsilat tutarı olarak iletilmektedir.

Çoklu Kredi Kartı ile Ödeme işleminde ödeme isteklerinden alınan cevap, normal ödeme isteğindeki cevap ile aynıdır.