Link Güncelleme

URL

Link güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
PUT /tokenlink/v1/products/:id id: Link ID değeri

İstek Parametreleri

Varolan bir linki güncellemek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir. Link güncelleme isteği diğer güncelleme isteklerine benzer olarak güncelleme isteği içerisinde olan her alanı günceller. Bu nedenle güncellenmesi istenmeyen değerler Linkin varolan değerleri ile doldurulmalıdır.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
name string Evet Link'e verilen isim
status string Evet Link durumunu gösteren değerdir.
description string Hayır Link'e ait detaylı açıklama. Ödeme sayfasında kullanıcıyı bilgilendirmek için kullanabilirsiniz.
price decimal Hayır Link üzerinden alınacak ödemenin fiyatı. Gönderilmediği taktirde ödeme formunda kullanıcı fiyat girebilir.
stock number Hayır Eğer stoklu bir ürün satıyorsanız, stok adedini gönderebilirsiniz.
expireDate date Hayır Link'e belirli bir tarihten sonra geçersiz kılmak istiyorsanız link'e ait geçerlilik süresini gönderebilirsiniz.
enabledInstallments string Hayır Sadece belirlediğiniz taksitler ile ödeme almak istiyorsanız bu alanı kullanabilirsiniz. Örnek; 1,2,3,6

Dönüş Parametreleri

Link güncelleme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Link ID değeri
status Status Evet Link durumunu gösteren değerdir. Aktif linkler için ACTIVE, pasif durumundakiler için PASSIVE döner. Link oluşturma işlemi sonrası oluşturulan link her zaman ACTIVE durumundadır.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz