Ödeme Kırılımı Onay Geri Alma

URL

Ödeme kırılımı onayını geri almak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/payment-transactions/disapprove

İstek Parametreleri

Ödeme kırılımı onayı geri almak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
paymentTransactionIds number[] Evet Daha önce verilmiş olan onayı geri almak istenen ödeme kırılımlarının ID değerlerini barındırır
isTransactional boolean Hayır Onaylama işlemi sırasında eğer herhangi bir ödeme kırılımı süreçsel nedenlerden dolayı onay geri çekilemezse bu değer true ise hiçbir ödeme kırılımının onayı geri çekilmez. Eğer bu değer false ise onayı geri çekilebilen ödeme kırılımlarının onayları geri alınır onaylanamayanlar ise onaylanamamış durumda kalır.

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
size number Evet Onaylama işlemi sonucunda etkilenen ödeme kırılımı sayısı
items PaymentTransactionApproval[] Evet Onaylama işlemine dair bilgileri taşıyan obje bkz: Ödeme Kırılımı Onay Bilgileri
paymentTransactions PaymentTransaction[] Evet bkz: Ödeme Kırılımı Onay Bilgileri

Ödeme Kırılımı Onay Bilgileri

Ödeme kırılımı onay ve onay geri çekme isteği yapılırken dönüş objesi içerisinde yapılan işleme ve ödeme kırılımına ait bilgiler içeren objedir.

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
paymentTransactionId long Evet Ödeme kırılımının ID'si
approvalStatus string Evet Ödeme kırılımı sonucu başarılı ise SUCCESS başarısız ise FAILURE değerini barındırır
failedReason string Evet Ödeme kırılımı onaylama ya da onay geri çekme sonucu hatalı ise hata detayına dair bilgi barındırır

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz