Saklı Kartları Arama

URL

Saklı kartları aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment/v1/cards

İstek Parametreleri

Saklı kartları arama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
cardAlias string Hayır Kart ismi
cardBrand string Hayır Kart markası
cardType string Hayır Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD
cardUserKey string Hayır Kart kullanıcı anahtarı
cardToken string Hayır Kart tokenı?
cardBankName string Hayır Banka ismi
cardAssociation string Hayır Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY
page string Hayır Pagination için sayfa sayısı
size string Hayır Pagination için sonuç sayısı

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Bin numarasi
lastFourDigits string Kartın son 4 hanesi
expireYear string Kart son kullanma yılı
expireMonth string Kart son kullanma ayı
cardHolderName string Kart üzerindeki isim
cardUserKey string Kart kullanıcı anahtarı
cardToken string Kart tokenı?
cardAlias string Kart ismi
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Banka markası
cardBankName string Banka ismi
cardBankId number Kart bankasının ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz