Ödeme Sorgulama

Geçmişte yapılmış başarılı ya da başarısız tüm ödemeler ÖderoPay API kullanılarak sorgulanabilir.

URL

Ödeme sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /payment-reporting/v1/payments/:id

İstek Parametreleri

Ödeme sorgulama sadece ödeme id değeri kullanılarak yapılabilir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
id integer Evet Sorgulanmak istenen ödeme ID değeri)

Dönüş Parametreleri

Ödeme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Dönen cevaptaki obje yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Ödemenin ID'si
createdDate date Evet Ödemenin ilk oluşturulduğu tarih
updatedDate date Evet Ödemenin güncellenme tarihi
orderId string Evet Ödemeye ilişkin olarak türetilen ayrıştırıcı ID numarası. Tamamı cüzdandan tahsil edilen ödemeler için ÖderoPay tarafından, diğer durumlarda banka tarafından türetilir
price decimal Evet Ödemenin sepet tutarı
paidPrice decimal Evet Tahsil edilen toplam tutar
walletPrice decimal Evet Cüzdandan tahsil edilen tutar
paymentType PaymentType Evet bkz: Para Birimleri
currency Currency Evet bkz: Para Birimleri
paymentStatus PaymentStatus Evet bkz: Ödeme Durumları
conversationId string Hayır Ödeme isteğinde üye işyeri tarafından gönderilen conversationId değeri
paymentCard PaymentCard Evet (bkz: Ödeme Kart ve Komisyon Bilgileri) Ödemeye ilişkin kart ve komisyon bilgileri
paymentRefunds PaymentRefund[] Evet (bkz: Ödeme İade Bilgileri) Ödemeye ilişkin iadelerin listesi
paymentTransactions PaymentTransaction[] Evet (bkz: Ödeme Kırılım Bilgileri) Ödemede yer alan kırılımların detayları

Ödeme Kart ve Komisyon Bilgileri

Tamamı cüzdandan tahsilat edilenler de dahil olmak üzere tüm ödemelerle birlikte gönderilir.

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
cardType CardType Hayır (bkz: Kart Tipleri) Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın tipini ifade eder
cardAssociation CardAssociation Hayır (bkz: Kart Kuruluşları) Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kartın bağlı olduğu kuruluşu ifade eder
cardBrand string Hayır Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Ödeme için yapılan istekte kart bilgilerinde yer alan cardBrand ile aynı değeri taşır
cardHolderName string Hayır Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kart sahibinin adı ve soyadını içerir
binNumber string Hayır Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kart numarasının ilk 6 hanesini içerir
lastFourDigits string Hayır Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Kart numarasının son 4 hanesini içerir
installment integer Evet Ödemenin taksit sayısını ifade eder. Alabileceği degerler: 1, 2, 3, 6, 9 ve 12
isThreeDS boolean Hayır Tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. Ödemenin 3D Secure ile gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade eder
mdStatus integer Hayır (bkz: MD Status) 3D Secure ile gerçekleşen, tamamı ya da bir kısmı karttan tahsil edilen ödemelerde yer alır. 3D Secure doğrulama durumunu ifade eder
pfCommissionRateAmount decimal Evet Ödeme aracı kuruluşu olarak ÖderoPay'in ödemeden aldığı komisyon tutarı
merchantCommissionRate decimal Evet Üye işyeri tarafından ödemeye uygulanan komisyon oranı
merchantCommissionRateAmount decimal Evet Üye işyeri tarafından ödemeden alınan toplam komisyon tutarı
error Error Hayır (bkz: Hata Bilgileri) Hatalı biçimde sonlanan ödemelerde yer alır. Hata bilgilerini içerir

Ödeme İptal Bilgileri

Tamamı iade edilen ödemelere ilişkin detay bilgileri içerir. Barındırdığı parametreler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet İptal işleminin ÖderoPay tarafından türetilen ID'si
createdDate date Evet İptal tarihi
refundStatus string Evet bkz: İade Durumları
refundDestinationType RefundDestinationType Evet bkz: İade Tipleri
price decimal Evet İptal edilen tutar
refundBankPrice decimal Evet İptal sonrası karta geri yatırılan
refundWalletPrice decimal Evet İptal sonrası cüzdana geri yatırılan
conversationId string Evet İptal isteğinde üye işyeri tarafından gönderilen conversationId değeri
paymentType PaymentType Evet (bkz: Ödeme Tipleri) İptal edilen ödemenin tahsilat tipi
error Error Hayır (bkz: Hata Bilgileri) İptalin başarısız olduğu durumda yer alır. Hata bilgilerini içerir

Ödeme Kırılım Bilgileri

Ödeme isteği yapılırken gönderilen kırılım bilgileri ile, ödemenin bu kırılımlar bazındaki fiyatlama ve para gönderimleri bilgisi ile, kırılıma ilişkin iade kalemlerini içerir

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Ödeme kırılımının ID'si
createdDate date Evet Ödeme kırılımının oluşturulduğu tarih
externalId string Hayır Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri
transactionStatus TransactionStatus Evet (bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu ifade eden değer
transactionStatusDate date Evet Kırılıma ilişkin para gönderim durumunun değiştiği son tarihi ifade eder
price decimal Evet Ödeme kırılımının sepetteki tutarı
paidPrice decimal Evet Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
walletPrice decimal Evet Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
merchantPayoutAmount decimal Evet Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantId long Hayır Ödeme kırılımının ilişkili olduğu alt üye işyeri ID'si
subMerchantName string Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. İlgili üye işyerinin adını içerir
subMerchantPrice decimal Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödeme tutarından alt üye işyerine aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır
subMerchantPayoutRate decimal Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin alt üye işyerine gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır
subMerchantPayoutAmount decimal Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin alt üye işyerine gönderilecek olan tutarı ifade eder
payout Payout Evet (bkz: Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı) Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, alt üye işyeri ve ÖderoPay arasındaki dağılımını içerir
paymentTransactionCard PaymentTransactionCard Evet (bkz: Ödeme Kırılımı Kart ve Komisyon Bilgileri) Ödeme kırılımına ilişkin kart ve komisyon bilgilerini içerir
paymentTransactionRefunds PaymentTransactionRefund[] Evet (bkz: Ödeme Kırılımı İade Bilgileri) Ödeme kırılımına ilişkin kısmi ve tam iade bilgilerinin listesi

Ödeme Kırılımı Kart ve Komisyon Bilgileri

Ödeme kırılımına ilişkin kart ve komisyon bilgilerini içerir

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
merchantCommissionRate decimal Evet Üye işyeri tarafından ödemeye uygulanan komisyon oranı
merchantCommissionRateAmount decimal Evet Üye işyeri tarafından ödemedem alınan komisyon tutarından ödeme kırılımına düşen pay
pfCommissionRateAmount decimal Evet Ödeme aracı kuruluşu olarak ÖderoPay'in ödemeden aldığı komisyon tutarından ödeme kırılımına düşen pay

Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı

Ödemeye ilişkin olarak yapılacak para gönderiminin, bir kırılım özelindeki payının üye işyeri, alt üye işyeri ve ÖderoPay arasındaki dağılımını içerir.

Para dağıtımının para birimi her zaman TRY'dir, dolayısı ile diğer para birimleri ile yapılan ödemelerde kur farkı oluşacaktır. Bu farklar pfConversionRate ve pfConversionRateAmount alanlarında belirtilmiştir.

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
paidPrice decimal Evet Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
currency Currency Evet bkz: Para Birimleri
merchantPayoutAmount decimal Evet Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantPayoutAmount decimal Evet Ödemeye ilişkin alt üye işyerine gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı
pfCommissionRateAmount decimal Evet Ödemeye ilişkin alt üye işyerine gönderilecek olan paranın TL cinsinden değerinin, ilgili kırılıma düşen payı
pfConversionRate decimal Evet TRY'den farklı bir para birimiyle yapılan ödemelerin para gönderimlerinde ÖderoPay'in baz aldığı kur farkı oranı. TRY ödemelerde 0'dır
pfConversionRateAmount decimal Evet TRY'den farklı bir para birimiyle yapılan ödemelerin para gönderimlerinde ÖderoPay'in aldığı kur farkı. TRY ödemelerde 0'dır

Ödeme Kırılımı İade Bilgileri

Ödeme kırılımına ilişkin tam ve kısmi, başaraılı ya da başarısız iade bilgileridir

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet İadeye ilişkin ÖderoPay tarafından türetilen ID
createdDate date Evet İadenin gerçekleştiği tarih
refundStatus string Evet bkz: İade Durumları
refundDestinationType RefundDestinationType Evet bkz: İade Tipleri
refundPrice decimal Evet İade edilen tutar
refundBankPrice decimal Evet İade sonrası karta geri yatırılan
refundWalletPrice decimal Evet İade sonrası cüzdana geri yatırılan
conversationId string Evet İade isteğinde üye işyeri tarafından gönderilen conversationId değeri
paymentType PaymentType Evet (bkz: Ödeme Tipleri) İade edilen ödemenin tahsilat tipi
isAfterSettlement boolean Evet İadenin, kırılımın para gönderimi sonrasında gerçekleşip gerçekleşmediği
error Error Hayır (bkz: Hata Bilgileri) İadenin başarısız olduğu durumda yer alır. Hata bilgilerini içerir

Hata Bilgileri

Bir ödeme, iade işlemi gerçekleştirilirken bankadan alınan hatanın detaylarını içerir. Hataların errorCode ve errorGroup değerleri Hata Kodları sayfasında belirtilenlerle aynıdır

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
errorCode string Evet İlgili hata için ÖderoPay API tarafından atanan errorCode değeri
errorGroup string Evet Hata grubu
errorName string Hayır Bankadan dönen hata adı
errorMessage string Hayır Bankadan dönen hata mesajı

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz