BIN Sorgulama

İstek Parametreleri

Bin sorgulama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
binNumber number Evet Bin sorgulama yapılacak olan kartın son 6 hanesi

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Bin sorgulama yapılan kartın son 6 hanesi
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart markası
bankName string Banka ismi
bankCode number Banka kodu
commercial boolean Ticari olup olmadığı bilgisi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz