Ödeme Kırılımı Güncelleme

Ürün ödemelerinde, satıcının değişmesi veya satıcı(alt üye işyeri) fiyatının değişmesi gibi nedenlerden dolayı dilerseniz alt üye işyerini ve/veya alt üye işyeri fiyatını güncelleyebilirsiniz. Servisi kullanabilmek için Pazaryeri tipinde bir üye işyeri olmalı ve ürün tipinde ödeme geçirmiş olmanız gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Bu servis, sadece pazaryerleri tarafından kullanılabilir.
  • Bu servis, sadece başarılı ödemeler için kullanılabilir.
  • Ödeme grubu, ürün olan ödeme kırılımları güncellenebilir.
  • Ödeme kırılımının para gönderimi durumu PAYOUT_STARTED(gönderiliyor) yada PAYOUT_COMPLETED(gönderildi) ise servis kullanılamaz.
  • Servisi kullanırken alt üye işyeri veya alt üye işyeri fiyatından en az biri değişmiş olmalıdır.
  • Ödeme ve ödeme kırılımı daha önce iptal/iade edilmemiş olmalıdır.
  • Bir ödeme kırılımı için dilediğiniz kadar güncelleme yapabilirsiniz.
  • Alt üye işyeri fiyatı, ödeme kırılımının fiyatından büyük olamaz.
  • Ödeme kırılımının işlem durumu onay bekliyor durumunda olmalıdır.

URL

Ödeme kırılımını güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
PUT /payment/v1/payment-transactions/:id id: Ödeme kırılımı ID değeri

İstek Parametreleri

Ödeme kırılımı onayı geri almak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
subMerchantId number Evet Alt üye işyeri ID değeri
subMerchantPrice decimal Evet Alt üye işyeri fiyatı

Dönüş Parametreleri

Ödeme kırılımı güncelleme işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Ödeme kırılımının ID'si
name string Hayır Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin isim
externalId string Hayır Ödeme isteğinde gönderilen, ödeme kırılımına ilişkin dış ID değeri
transactionStatus TransactionStatus Evet (bkz: Para Gönderimi Durumları) Kırılıma ilişkin para gönderim durumunu ifade eden değer
price decimal Evet Ödeme kırılımının sepetteki tutarı
paidPrice decimal Evet Ödeme için tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
walletPrice decimal Evet Ödeme için cüzdandan tahsil edilen toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payı
merchantPayoutAmount decimal Evet Ödemeye ilişkin üye işyerine gönderilecek olan paranın, ilgili kırılıma düşen payı
subMerchantId long Hayır Ödeme kırılımının ilişkili olduğu alt üye işyeri ID'si
subMerchantPrice decimal Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödeme tutarından alt üye işyerine aktarılacak toplam tutarın, ilgili kırılıma düşen payıdır
subMerchantPayoutRate decimal Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin alt üye işyerine gönderilecek olan paranın, üye işyerine gönderilecek paraya olan oranıdır
subMerchantPayoutAmount decimal Evet Ödeme kırılımının bir alt üye işyeriyle ilişkili olduğu durumda yer alır. Ödemeye ilişkin alt üye işyerine gönderilecek olan tutarı ifade eder
payout Payout Evet (bkz: Ödeme Kırılımı Para Gönderim Dağılımı) Ödeme kırılıma ilişkin para gönderim tutarlarının üye işyeri, alt üye işyeri ve ÖderoPay arasındaki dağılımını içerir

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz