Çoklu Kredi Kartı Ödemesi Provizyon Kapama

Çoklu Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde, önprovizyon ile yapılan ödemelerin tamamlanması için kullanılır.

URL

Ön Provizyon başlatmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /payment/v1/card-payments/{conversationId}/multi_post-auth

İstek Parametreleri

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
conversationId string Evet Ön provizyon ödeme isteklerinde kullanılmış ödemeleri ilişkilendiren değer
paidPrice number Evet Provizyon kapaması yapılacak toplam tutar, Ön provizyonu alınmış ödemelerin toplamı olmalıdır

Dönüş Parametreleri

Ödeme isteği yapılırken gönderilen kırılım bilgileri ile, ödemenin bu kırılımlar bazındaki fiyatlama ve para gönderimi bilgilerini içerir

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
conversationId string Evet Çoklu ödemeleri ilişkilendiren değer
paymentmulticardstatus string Hayır Provizyon Kapama Sonuç Bilgisi içerir

Çoklu Kart ile Ödeme Provizyon Kapama işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir.