Alt Üye İşyeri Oluşturma

URL

Alt üye işyeri oluşturmak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
POST /onboarding/v1/sub-merchants

İstek Parametreleri

Yeni bir alt üye işyeri oluşturmak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
subMerchantType SubMerchantType Evet Alt üye işyeri türü. bknz: Alt Üye İşyeri Tipleri
subMerchantExternalId string Evet Alt üye işyeri dış ID değeri
name string Evet Alt üye işyeri ismi
address string Evet Alt üye işyeri adresi
email string Evet Alt üye işyerine ait email adresi
iban string Evet Alt üye işyeri IBAN değeri
gsmNumber string Evet Alt üye işyeri gsm numarası
taxOffice string Evet Alt üye işyeri vergi dairesi
taxNumber string Evet Alt üye işyeri vergi no
contactName string Evet Alt üye işyeri ulaşılabilir kişi ismi
contactSurname string Evet Alt üye işyeri ulaşılabilir kişi soyismi
identityNumber string Evet Alt üye işyeri kimlik numarası
legalCompanyTitle string Evet Resmi şirket ismi

Dönüş Parametreleri

Alt üye işyeri oluşturma işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Alt üye işyeri ID değeri
status Status Evet Alt üye işyeri statüsünü gösteren değerdir. bknz: Durum

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz