Tamamlanan Para Gönderimlerini Arama

URL

Tamamlanan para gönderimlerini aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /settlement-reporting/v1/settlement-file/payout-completed-transactions

İstek Parametreleri

Saklı kartları silme işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
settlementFileId number Hayır Para Gönderimi Dosya ID değeri
settlementType SettlementType Hayır Settlement türü
startDate Date Hayır Arama başlangıç tarihi
endDate Date Hayır Arama bitiş tarihi

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
size number Toplam dönen sonuç sayısı
items PayoutCompletedTransaction[] Başarılı para gönderimlerine ait bilgiler bknz. Başarılı Para Gönderimleri

Başarılı Para Gönderimleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
transactionId long İşlem ID değeri
transactionType string İşlem tipi
payoutAmount string Tutar
currency string Para birimi
merchantId string Üye işyeri ID değeri
merchantType string Üye işyeri tipi

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz