Alıcı Sorgulama

URL

Alıcı sorgulamak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
GET /onboarding/v1/buyers/:id id: Alıcı ID değeri

Dönüş Parametreleri

Alıcı sorgulama işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Alıcı ID değeri
status string Evet Alıcının statüsünü gösteren değerdir. Aktif alıcılar için ACTIVE pasif statüdekiler için PASSIVE statüsü döner.
email string Evet Alıcıya ait email bilgisi
identityNumber string Evet Alıcıya ait kimlik numarası
name string Evet Alıcı ismi
surname string Evet Alıcı soyismi
gsmNumber string Evet Alıcıya ait telefon numarası
buyerExternalId string Evet Alıcıya ait external ID değeri

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz