Link Arama

URL

Link aramak için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL
GET /tokenlink/v1/products

İstek Parametreleri

Link aramak için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen URL parametreleri aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
name string Hayır Link'e verilen isim
status Status Hayır Linkin durumu
token string Hayır Link'e ait eşsiz token
page number Hayır Sayfalama yapmak için kullanılabilir, varsayılan 0.
size number Hayır Sayfalama yapmak için kullanılabilir, varsayılan 10.

Dönüş Parametreleri

Link sorgulama işleminin sonucunda dönen parametreler de API dokümantasyonu giriş sayfasındaki Dönüş Formatları bölümünde belirtilen kurallara tabidir. Sistemsel ya da kurgusal bir hata bulunmadığı durumda data parametresinde dönen objenin alt parametreleri aşağıdaki gibidir:

Parametre Adı Tipi Açıklama
page number Sayfa numarası
size number Toplam dönen sonuç sayısı
totalSize number Toplam dönen sonuç sayısı
items Link[] Link'e ait bilgiler bknz. Link dönüş parametreleri

Link Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Her Zaman Mevcut Açıklama
id long Evet Link ID değeri
status Status Evet Link durumunu gösteren değerdir. Aktif linkler için ACTIVE, pasif durumundakiler için PASSIVE döner. Link oluşturma işlemi sonrası oluşturulan link her zaman ACTIVE durumundadır.
name string Evet Link'e verilen isim
description string Hayır Link'e ait detaylı açıklama
price decimal Hayır Link fiyatı.
stock number Hayır Link'e ait stok miktarı.
soldCount number Evet Link üzerinden kaç kere ödeme alındığını ifade eder.
enabledInstallments string Hayır Link üzerinden yapılabilecek taksitleri ifade eder. Örnek; 1,2,3,6
expireDate date Hayır Link'in geçerlilik süresi.
token string Evet Link'e verilen, 4 karekterden oluşan eşsiz bir anahtardır.
url string Evet Link'e url bilgisidir. Bu link'i paylaşabilir, kullanıcılarınızdan ödeme alabilirsiniz.
qrCodeUrl string Evet Link'e QR kod linkidir. QR kodu okutarak ödeme linkine gidebilirsiniz.

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz