Tekrarlı Ödeme Güncelleme

Toplam tutarın güncellemesi

Tekrarlı Ödemenin toplam tutarın güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
POST /payment/v1/subscription/:subscriptionId/update-price subscriptionId: Tekrarlı ödemenin ID değeri

İstek Parametreleri

Tekrarlı Ödemenin toplam tutarın güncellemek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.:

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
* double Evet Tekrarlı Ödemenin yeni toplam tutarın

_*: body boş olur, örneğ: body = {5.5}

Status güncellemesi

Tekrarlı Ödemenin statusu güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
POST /payment/v1/subscription/:subscriptionId/update-status subscriptionId: Tekrarlı ödemenin ID değeri

İstek Parametreleri

Tekrarlı Ödemenin statusu güncellemek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.:

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
* decimal Evet Tekrarlı Ödemenin yeni status değeri (0-ACTIVE, 1-PASSIVE, 2-PENDING)

_*: body boş olur, örneğ: body = {2}

Tekrarlı Ödemenin aralığ (periodType) güncellemesi

Tekrarlı Ödemenin aralığı güncellemek için kullanılan endpoint ve http metod bilgisi aşağıda verilmiştir.

HTTP Metod URL URL Parametreleri
POST /payment/v1/subscription/:subscriptionId/update-period-type subscriptionId: Tekrarlı ödemenin ID değeri

İstek Parametreleri

Tekrarlı Ödemenin aralığı güncellemek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.:

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
* decimal Evet Tekrarlı Ödemenin yeni aralığ değeri

_*: body boş olur, örneğ: body = {7}