Taksit Sorgulama

İstek Parametreleri

Taksit sorgulama işlemi gerçekleştirmek için yapılacak isteklerde gönderilmesi beklenen parametreler aşağıdaki tablo ve alt başlıklar altında listelenmiştir.

Parametre Adı Tipi Zorunlu Açıklama
binNumber number Hayır Taksit sorgulama yapılacak olan kartın son 6 hanesi
price decimal Evet Fiyat
currency string Evet Taksit sorgulama işleminin hangi kur için yapılacağı. TRY, EUR ya da USD

Dönüş Parametreleri

Parametre Adı Tipi Açıklama
binNumber string Taksit sorgulama yapılan kartın son 6 hanesi
price decimal Fiyat
cardType CardType Kart türü. CREDIT_CARD, DEBIT_CARD ya da PREPAID_CARD bknz. Kart Tipleri
cardAssociation CardAssociation Kart kuruluşu. VISA, MASTER_CARD, AMEX ya da TROY bknz. Kart Kuruluşları
cardBrand string Kart markası
bankName string Banka ismi
bankCode number Banka kodu
force3ds boolean 3ds ödeme zorunluluğu olup olmadığı bilgisi
commercial boolean Ticari olup olmadığı bilgisi
installmentPrices InstallmentPrice[] Her taksit seçeneği için fiyat bilgisini barındıran Taksit Fiyat Bilgileri obje listesi

Taksit Fiyat Bilgileri

Taksit ve fiyat bilgilerini içeren objenin alanları aşağıdaki gibidir.

Parametre Adı Tipi Açıklama
installmentNumber number Taksit sayısı
installmentPrice number Taksit sayısına karşılık gelen taksit ücreti
totalPrice number Toplam fiyat

Örnek Kodlar

Açık kaynak kodlu ÖderoPay API client'larındaki örnek kodları inceleyebilirsiniz